Academic Events
  Previous Next  
February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28


India’s Perception Through Chinese Travellers
From 08-02-2004 to 14-02-2004

In collaboration with Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda; K. J. Somaiya Centre for Buddhist Studies, Mumbai and Acharya Narendra Dev International Research Institute for Buddhist Studies, Lucknow

Held at Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda and Jnana-Pravaha, Varanasi

Chief Guest : Swami Budhananda

Keynote Address by Dr. S. Chakravarti, Director, Indian Museum, Kolkata

Other Scholars Exchanging Views : Dr. Ravindra Panth, Dr. S. K. Somaiya, Prof. J. K. Sharma, Prof. Huang Xinchuan, Dr. Parineeta Deshpande, Dr. (Mrs.) K. Sankarnarayan, Dr. G. K. Lama, Prof. R. C. Sharma, Dr. Prabhakar Mishra, Dr. Amar Singh, Smt. Santosh Kumari, Dr. Piyush Bhargava, Prof. R. K. Rana, Dr. C. B. Mishra, Dr. Yogendra Singh, Shri Shrikant Singh, Prof. Sun Basgang, Prof. Enamul Haque, Prof. Pramod Chandra, Prof. Maheshwari Prasad, Dr. Vidya Nand Upadhyaya, Dr. Vinod Kumar Sinha, Prof. V. C. Srivastava, Shri Suraj Pandit, Dr. Vishwajit Kumar, Dr. A. P. Jamkhedkar, Dr. Ruby Kumari, Prof. Lalji Shravak, Dr. Bimalendra Kumar, Dr. N. P. Joshi, Dr. A. P. Singh, Dr. Niharika and Shri Ajay Srivastava


 
India’s Perception Through Chinese Travellers

Gallery

No gallery to display
No gallery to display