Academic Events
  Previous Next  
February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28


Gita Antyakshari
Date 15-12-2012

Coordinated by Prof. Upendra Pandey & Dr. Madhav Janardan Ratate

Participating Institutions : Shri Kedar Nath Goenka Veda Vidyalaya, Sardar Patel Vidyalaya, Kasturimal Sanskrit Vidyalaya, Department of Sanskrit (Banaras Hindu University), Marwari Seva Sangha Sanskrit Uchcha Madhyamik Vidyalaya, Jnana-Pravaha Samskara Evam Anushthana Kendra, Acharya Gopal Chandra Mishra Vaidika Unnayan Sansthan and Shri Pattabhiram Shastri Vedamimamsa Anusandhan Kendra.


 
Gita Antyakshari

Gallery

Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr