Academic Events
  Previous Next  
November 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


Shrauta-Yaga 2012
Date 20-02-2012

Shrauta-Yaga Mitravindeshti was performed by Ahitagni Mahadev Shastri Agnihotri, Shri Shashikant Agnihotri and group from Buldhana, Maharashtra


 
Shrauta-Yaga 2012

Gallery

Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr
Image Descr